Laure Provoust, En la profundidad el calor se fuga. © La Casa Encendida/Galerna, 2022

Laure Provoust, En la profundidad el calor se fuga. © La Casa Encendida/Galerna, 2022