Ganadora primer premio(30.000 euros): Azucena Vieites. Segundo premio (20.000 euros): Carlos Iirijalba. Tercer premio (6.000 euros): Nuria Amat.